KOGEL-DISCUS CIRCUIT
Nieuws Wedstrijden Informatie Prijzen Conceptchronoloog Inschrijven Circuit Inschrijven Wedstrijd Uitslagen Contact Login

PRIJZEN

In het KogelDiscusCircuit zijn diverse geldprijzen te winnen. De prijzen worden uitgereikt na de laatste wedstrijd in september.

Circuitprijs

Dit is de prijs voor de nummers 1, 2 en 3 per categorie, gebaseerd op het puntenklassement. Het puntenklassement wordt bepaald op basis van de som van de punten van de beste prestaties op beide onderdelen (kogel en discus) per wedstrijd. Voor het bepalen van het aantal punten wordt de KNAU-puntentelling (uitgave 2001) gebruikt. Van de 5 wedstrijden in het circuit tellen de resultaten van de beste 4 wedstrijden mee voor het klassement. De prijzen bij het puntenklassement zijn voor alle categorieën gelijk:
1e plaats2e plaats3e plaats
€ 30 € 20 € 10

Het aantal prijzen is afhankelijk van het aantal deelnemers per categorie:

  • bij 3 deelnemers of minder wordt alleen de 1e prijs uitgekeerd.
  • bij 4 of 5 deelnemers worden de 1e en 2e prijs uitgekeerd.
  • bij 6 deelnemers of meer worden alle 3 de prijzen uitgekeerd.

Je bent een deelnemer voor het circuit als je aan 3 wedstrijden of meer hebt meegedaan.

De Meterprijs

De meterprijs wordt uitgereikt aan de man én aan de vrouw, die in het circuit de grootste totaalafstand hebben geworpen. De prijs bestaat uit een wisselbokaal en een geldbedrag. Het geldbedrag wordt bepaald aan de hand van de totaalafstand van alle geldige worpen in het circuit. Dit geldbedrag wordt ook uitgereikt aan de nummers 2 en 3 in het klassement van de totaalafstand. Voor de totaalafstand worden alle geworpen en gestoten afstanden in het circuit bij elkaar opgeteld. Bij gelijk eindigen wordt de volgorde bepaald door de beste geleverde prestaties.
1e plaats2e plaats3e plaats
€ 0,03/m € 0,02/m € 0,01/m

Deze prijs is in het leven geroepen om de meest actief werpende deelnemer en deelnemerster te belonen. Ongeldige pogingen maken het lastig om deze prijs te winnen.

Rekenvoorbeeld:
Een deelneemster werpt 35 meter discus en stoot 9 meter kogel. Per wedstrijd is de som van alle worpen 175+54=229 meter (5 x discus en 6 x kogel). Bij deelname aan de 5 wedstrijden is de totaalafstand 5*194 = 1145 meter. Als dit de grootste totaalafstand van alle deelneemsters is, dan krijgt zij de wisselbokaal voor de vrouwen en een geldbedrag van 1145 * 0,03 = € 34,35.